Tại sao ngành xây dựng không thể thiếu máy mở cửa sổ?

Khi xây dựng nhà cao tầng trong ngành xây dựng, một số cửa sổ phải đặt tương đối cao hoặc xa, chỉ nhân lực không thể với tới, nếu một số cửa sổ nặng thì việc đóng mở thủ công sẽ rất tốn công sức và bất tiện. Lúc này, trong nhiều trường hợp, bạn sẽ chọn sử dụng công cụ mở cửa sổ.
Trong ngành xây dựng, khi xây dựng các tòa nhà cao tầng, một số cửa sổ phải đặt tương đối cao hoặc xa, chỉ nhân lực không thể với tới, nếu một số cửa sổ nặng thì việc đóng mở thủ công sẽ rất tốn công sức và bất tiện. Lúc này, trong nhiều trường hợp, bạn sẽ chọn sử dụng công cụ mở cửa sổ.

Việc sử dụng thiết bị mở cửa sổ có thể giải quyết rất tốt các vấn đề sau:

1. Cửa sổ cần đóng tự động khi trời mưa trong kho;

2. Cửa sổ hút khói cháy có liên kết chống cháy yêu cầu thông gió trên sàn;

3. Các phòng thiết bị thông tin liên lạc có yêu cầu về nhiệt độ trong nhà.Tự động mở cửa sổ nếu chiều cao quá cao;

4. Các xưởng sản xuất đặc biệt như công nghiệp hóa chất và bụi cần được thông gió kịp thời;

5. Một số nhà thông minh có điều khiển tự động để thuận tiện;

6. Những nhà có yêu cầu chỉ số không khí trong nhà cao

7. Ví dụ, nếu giếng trời muốn chống mưa thì lực đóng kín cần phải được bịt kín nghiêm ngặt.

Xem thêm:

Mô tơ cửa sổ tự động DOCE

[woovn_posts_related]