Hệ thống cửa sổ cách nhiệt MB-79N

Hệ thống cửa sổ cách nhiệt ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong thiết kế và xây dựng nhà ở hiện đại, giúp tối ưu hóa năng suất năng lượng và tạo ra môi trường sống thoải mái. Các công nghệ và vật liệu hiện đại đã đưa ra nhiều cải tiến trong việc xây dựng hệ thống cửa sổ cách nhiệt, mang lại lợi ích vừa về tiết kiệm năng lượng vừa về thoải mái cho cư dân.

228.1 MB 79N ST zamkniety72dpi zblizenie logo 1 247.1 MB 79N E.ST drzwi Zblizenie logo 248.1 MB 79N ST drzwi Zblizenie logo 1 Aluprof MB 79N SI drzwi WP 003 kopia Aluprof MB 79N SI drzwi WP 002 kopia Aluprof MB 79N ST drzwi WP 001 kopia

  • Cách nhiệt của hồ sơ

Uf > 0,83 | W/(m2K)

  • Độ kín nước của cửa sổ

E 1950

  • Độ thoáng khí

lớp 4 | EN 12207:2001

Xem thêm:

Pivot Door_Aluprof sản phẩm cho cửa chính biệt thự