Romadio-RW100IN+FW40G Cửa sổ mở quay vào trong lưới chống muỗi liền tích hợp lan can đồng bộ

RW100IN + FW40G WINDOW WITH FIBER MESH OPEN-IN + INTEGRANTED GLASS BALUSTRADE

Hiệu suất – Performances

Khả năng cách nhiệt: U≥ 1.8 W/M2K

THERMAL INSULATION

Độ kín không khí: CLASS 4

AIR PERMEABILITY

Khả năng cách âm:  ≤ 38 DB

ACOUSTICS INSULATION

Sức tải chịu gió: C5/B5

WIND RESISTANCE

Độ kín nước:  ≤ E1200

WATER TIGHTNESS

Độ dày kính: 13-52 mm

APPLICABLE GLASS RANGE

SẢN PHẨM THÔNG MINH TƯƠNG THÍCH

  • Mở bằng động cơ điện
  • Rèm trong kính động cơ điện
  • Lam che nắng động cơ điện
RW100in FW40G
Cửa sổ mở quay trong lưới chống muỗi, tích hợp lan can đồng bộ
[woovn_posts_related]