Thông số kĩ thuật Romadio-RW65OU Cửa sổ mở quay ra ngoài nhôm cầu cách nhiệt hệ 65

ROMADIO- RW65OU CASEMENT WINDOW OPEN OUT

Hiệu suất – Performances

Khả năng cách nhiệt: U≥2.3 W/M2K

THERMAL INSULATION

Độ kín không khí: ≤CLASS 4

AIR PERMEABILITY

Khả năng cách âm:  ≤ 34 DB

ACOUSTICS INSULATION

Sức tải chịu gió: C5/ B5

WIND RESISTANCE

Độ kín nước:  E1200

WATER TIGHTNESS

Độ dày kính: 5 – 32 mm

APPLICABLE GLASS RANGE

Quy cách cửa: Xem phần Opening Style dưới ảnh.

cửa sổ có cầu cách nhiệt
Cửa sổ mở quay ngoài nhôm cầu cách nhiệt hệ 65
[woovn_posts_related]