Cửa sổ vô cực mở vào trong nhôm cầu cách nhiệt hệ 65

ROMADIO – RVE65IN 

SIDE-HUNG OPEN-IN VENTILATION WINDOW

Hiệu suất – Performances

Khả năng cách nhiệt: U≥2.6 W/M2K

THERMAL INSULATION

Độ kín không khí: CLASS 4

AIR PERMEABILITY

Khả năng cách âm:  ≤ 39 DB

ACOUSTICS INSULATION

Sức tải chịu gió: C5/ B5

WIND RESISTANCE

Độ kín nước:  ≤ E700

WATER TIGHTNESS

Độ dày kính: 5 – 42 mm

APPLICABLE GLASS RANGE

RVE65IN
RVE65IN
[woovn_posts_related]