Bảo tàng acrylic trưng bày lớn20231225051155 thong so

Lưu ý:
1. Bề mặt bảng trên là kích thước bề mặt bảng thô gần đúng và kích thước lưới dựa trên độ dày thực tế và tình trạng bề mặt bảng. 2. Kích thước thực của cùng một bề mặt bảng thô và độ dày khác nhau là khác nhau
3. Cùng một độ dày, dung sai độ dày của bề mặt bảng lớn lớn hơn một chút so với dung sai độ dày của bề mặt bảng nhỏ.

Thông tin chi tiết sản phẩm
Giá trưng bày bảo tàng acrylic lớn là giá đỡ acrylic cực lớn được sử dụng để trưng bày trong bảo tàng. Nó có đặc tính trong suốt, độ bền cao và thường được sử dụng trong các phòng triển lãm bảo tàng để trưng bày các triển lãm lớn và cung cấp cho khán giả trải nghiệm hình ảnh đầy đủ.