Độ dày lớp phủ 360mm

1 3 2 5
Thông số sản phẩm
Lưu ý:
1. Bề mặt bảng trên là kích thước bề mặt bảng thô gần đúng và kích thước lưới dựa trên độ dày thực tế và tình trạng bề mặt bảng. 2. Kích thước thực của cùng một bề mặt bảng thô và độ dày khác nhau là khác nhau
3. Cùng một độ dày, dung sai độ dày của bề mặt bảng lớn lớn hơn một chút so với dung sai độ dày của bề mặt bảng nhỏ.

Thông tin chi tiết sản phẩm
Độ dày xếp chồng 360mm đề cập đến việc xếp chồng nhiều tấm acrylic để đạt được độ dày 360mm. Phương pháp chồng chất này có thể làm tăng độ bền và độ ổn định của tấm acrylic và thường được sử dụng trong các dự án xây dựng và trang trí có yêu cầu đặc biệt.

Xem thêm: Trang chủ